Kontakt


Direktorat za energetsku efikasnost


Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 20 482 446; +382 20 482 186; +382 20 482 185;

Tel/fax: +382 20 234 081

Web: www.energetska-efikasnost.me

E-mail: info@ee-me.org