Objavljen javni poziv distributerima/instalaterima za učešće u programu Energy Wood III

Ministarstvo ekonomije Crne Gore započinje implementaciju programa Energy Wood III, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje beskamatnih kredita za domaćinstva za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket). S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije je danas, 4.8.2017. godine, objavilo Javni poziv distributerima/instalaterima za učešće u programu Energy Wood III.

 

Shodno tome, pozivamo sve distributere i/ili instalatere opreme za grijanje na biomasu da se prijave na predmetni poziv za dostavljanje ponuda.

 

Tenderska dokumentacija se može dobiti na zahtjev, poslat na email: info@ee-me.org. Ponuđač je dužan da u zahtjevu navede svoje kontakt podatke radi dalje komunikacije za potrebe ovog poziva. Rok za dostavu ponuda u okviru ovog poziva je 6.9.2017. godine.

 

Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo sredstva u iznosu od 50.000 eura u cilju realizacije programa Energy Wood III. Građani će u okviru novog projekta dobiti priliku da pod povoljnim uslovima, zamijene stare sisteme grijanja sa modernim efikasnim tehnologijama, koje imaju manje operativne troškove i značajno manji negativan uticaj na životnu sredinu.

 

Pored obezbjeđivanja povoljnih beskamatnih kredita za građane za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase, ciljevi programa Energy Wood III su: postizanje ekonomskih i energetskih ušteda kroz uvođenje visoko-efikasnih tehnologija, doprinos smanjenju emisija štetnih gasova kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase.

Štampaj