UKLJUČI SE!

Imajući u vidu složenu situaciju u elektroenergetskom sistemu Crne Gore, uslovljenu nepovoljnim hidrološkim uslovima, kao i znatno otežanim mogućnostima EPCG za nabavku nedostajućih količina električne energije, potrebne za sigurno i uredno napajanje potrošača, Vlada Crne Gore je u saradnji sa EPCG i medijskim partnerima pokrenula akciju u cilju podizanja svijesti svih potrošača o racionalnom i efikasnom korišćenju energije.

 baner_EPCG

Akcija je usmjerena ka tri sektora koji na različite načine mogu doprinijeti prevazilaženju nastale situacije i to: lokalne samouprave, veliki potrošači i građani kao krajnji korisnici energije.

 

Apel lokalnim samoupravama podrazumijeva sprovođenje aktivnosti koje vode ka racionalnijoj potrošnji i efikasnijem korišćenju električne energije, kao i restrikciju u napajanju potrošača, a na način da se bitno ne ugrozi funkcionisanje i kvalitet usluga organa, službi, i javnih preduzeća u okviru lokalne samouprave

 

Od  velikih potrošača se očekuje da što hitnije sačine operativni plan koji bi utvrdio konkretne i primjenljive mjere koje obezbjeđuju racionalnu i efikasnu potrošnju električne energije i koje bitno negativno ne utiču na kvalitet proizvoda i/ili usluga, odnosno na kvalitet komfora u radnim prostorijama.

 

Kampanja namijenjena građanima koja će biti sprovedena u narednom periodu uključivaće davanje savjeta o racionalnoj i efikasnoj potrošnji koji će biti plasirani preko medijskih partnera u okviru inicijative. Racionalnije i efikasnije korišćenje energije smanjiće i opterećenost budžeta domaćinstva.

 

Kako do sada urađene studije na temu racionalne i efikasne potrošnje električne energije, kao i supstitucije električne energije sa drugim vidovima energije, nedvosmisleno ukazuju da postoji izuzetno veliki potencijal za postizanje energetskih ušteda, i to sprovođenjem besplatnih ili nisko-troškovnih organizacionih mjera, apelujemo na potrošače da sa dužnom pažnjom razmotre inicijativu i daju svoj puni doprinos za ublažavanje navedene energetske situacije i smanjenje neželjenih posljedica.

Štampaj